Fondo cabecera Concello de A Pastoriza

Actualidade

APERTURA PRAZO ORDINARIO DE SOLICITUDE DE PRAZA PARA O PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA CURSO 2017-2018

cartel pai

DENDE O 09 DE MAIO ATA O 09 DE XUÑO (AMBOS INCLUÍDOS) ÁBRESE O PRAZO ORDINARIO DE SOLICITUDE DE PRAZA NO PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA PARA O CURSO 2017-2018

Deberá presentarse a solicitude de acordo co modelo que se facilitará nas oficinas do Concello e tamén se pode descargar dende esta páxina web (Área Concello/solicitudes)

As solicitudes entregaranse no rexistro do Concello xunto coa seguinte documentación:

-DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DA SITUACIÓN FAMILIAR

1. Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte dos pais ou titores legais.

 2. Fotocopia compulsada do libro de familia ou outro documento que acredite oficialmente a situación da familia.

3. Certificado de empadroamento e convivencia expedido polo Concello

DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DA SITUACIÓN ECONÓMICA

1. Declaración da renda o certificación de estar exento de facela (EXERCICIO 2015)

2. Última nómina ou no caso dos autónomos xustificante do último ingreso á conta trimestral

3. Certificación no INEM acreditativa da situación de desemprego e da recepción ou non de prestacións.

DOCUMENTOS XUSTIFICATIVOS DE INCIDENCIAS FAMILIARES OU SOCIAIS QUE INFLÚAN NA ADMISIÓN D@S NEN@S

1. Título de familia numerosa

2. Informe do órgano competente na materia, sobre o grao de discapacidade e a súa necesidade de integración nos caso de nen@s con discapacidades

3. Informe dos servicios socias do Concello sobre a inclusión da familia do neno nos programas de intervención familiar

OUTROS DOCUMENTOS QUE XUSTIFIQUEN INCIDENCIAS QUE SUPOÑAN UNHA ESPECIAL SITUACIÓN FAMILIAR OU ECONÓMICA DA UNIDADE FAMILIAR

Descarga do arquivo

Información sobre el documento

Escudo del	Concello de A Pastoriza
Concello de A Pastoriza
Plaza Galicia N°1 – 27287 A Pastoriza - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 332 197
E-mail: administracion@concellodapastoriza.es
Esta página utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar la navegabilidad, usabilidad y los contenidos. Si continúas navegando, nos otorgas tu consentimiento y autorizas a la transferencia de datos a EEUU al utilizar el servicio y funciones de Google para la recopilación de datos analíticos y fines publicitarios. Puedes conocer más acerca de las cookies en nuestra Política de Cookies. ACEPTAR | +info